Загадкi

  1. Круглы Мітрафан

       Апрануў калючы кафтан.

       Кафтан расшпіліўся—

       Мітрафан на зямлю зваліўся. (Каштан)

   

  1. У бацькі ў хаце 3 сыны і 4 дачкі, на вуліцу ён іх выпускае толькі па адным. ( Тыдзень і дні тыдня)

   

  1. Галава і 8 ног—значыць гэта …..(васьміног)

   

  4. Працавітая гаспадыня спачатку мышку накорміць, а потым зловіць.  ( Мышалоўка)

   5. Жыве  ў кожнай хаце, гаворыць і спявае цэлы дзень,  не слухаецца ні бацькі, ні маці. (Радыё, тэлевізар)

   6. На якую мышку кот не палюе? (Камп’ютарную)

   7. Ён стаіць і дыша парам,

       А падыдзеш—дыхне жарам.

       А пасля як закрычыць:

       --Гэй, ідзіце чаёк піць! ( Чайнік)

   

  8. Калі гэта адбываецца, што восенню лета вяртаецца? (Бабіна лета)

   

  9. Аднарукі велікан галавой у неба ўпіраецца.( Пад’ёмны кран)

   

  10. Дзве дарогі бягуць пабач: адна ўверх, другая ўніз. (Эскалатар)

   

  Складальнікі –вучні 5 класа